ข่าวสารและกิจกรรม

1. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Negative Pressure Room)

1. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Negative Pressure Room)

ห้องแยกโรคในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศจึงต้องเป็นห้องที่มีความดันของอากาศ ภายในห้องต่ำกว่า ความดันอากาศของห้องโดยรอบ (Negative Pressure) ตามมาตรฐานกา หนดให้ความดันต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal...

อ่านเพิ่มเติม
2. ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater)

2. ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater)

ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater) ที่ออกแบบและผลิตสำหรับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ ด้วยโครง เคร่าเหล็กซุปสังกะสีตามมาตรฐานตามแบบห้องผ่าตัด แล้วปิดผิวด้วยผนังแผ่น Compact Laminate ชนิด Anti-Bacteria ประกอบด้วยแผ่นผนั่งสำเร็จรูปแผ่นเรียบ...

อ่านเพิ่มเติม
3. ระบบระบายอากาศของห้องแยกโรค ( Isolation Room) ในงานออกแบบ ตกแต่งในโรงพยาบาล

3. ระบบระบายอากาศของห้องแยกโรค ( Isolation Room) ในงานออกแบบ ตกแต่งในโรงพยาบาล

ห้องแยกโรคระบบระบายอากาศเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการระบายอากาศเพื่อเจือจางเชื้อโรคในอากาศของห้องแยกโรค โดยมี Filter Housing Uni (PHU) เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีระบบการกรองอากาศเพื่อดักจับเชื้อโรคด้วย Pre Filter, Medium Filer และ HEPA Filter...

อ่านเพิ่มเติม
4. ห้องความดันบวก (positive pressure)

4. ห้องความดันบวก (positive pressure)

ห้องผ่าตัดเป็นห้องที่แตกต่างจากห้องตรวจโรคทั่วไปคือ ต้องมีการควบคุม ความสะอาด และความดันเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ห้องผ่าตัดความดันบวก (positive pressure) คือ ภายในห้องผ่าตัดที่ความดันภายในห้องผ่าตัด มากกว่าความดันภายนอกห้อง ค่าแรงดันอากาศภายในห้อง มากกว่า +2.5 ปาสคาล...

อ่านเพิ่มเติม
5. ประตูห้อง ผ่าตัด Operating theater -Hermetic Door

5. ประตูห้อง ผ่าตัด Operating theater -Hermetic Door

ตามมาตรฐานสากล ประตูของห้องผ่าตัด  Hermetic Door ต้องเป็นประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดผนึกแน่น (Hermetic Seal Door ) เพื่อควบคุมการไหลของอากาศ และป้องกันอากาศรั่วไหล ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูแบบไร้การสัมผัสด้วย (ประตูอัตโนมัติ) พร้อมสวิทซ์ควบคุมแบบ...

อ่านเพิ่มเติม
6. การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม

6. การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม

การจัดระบบอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดหรือเจือจางจำนวนเชื้อโรคในอากาศ  หลักการที่สำคัญคือ การทำให้มีการระบายอากาศ (Ventilation) โดยการเติมอากาศเข้ามาและระบายออกไปภายนอก ร่วมกับการใช้การหมุนเวียนอากาศภายในห้อง (Recirculation) ผ่านระบบ HEPA Filtration ที่มี...

อ่านเพิ่มเติม
7. แนวทางการออกแบบคลินิกทันตกรรม

7. แนวทางการออกแบบคลินิกทันตกรรม

เกณฑ์ในการออกแบบคลินิกทันตกรรมโดยทั่วไปการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นตอนแรกเป็นขั้นวางแผนแนวทางการออกแบบและขั้นตอนการจัดทํา โปรแกรมการออกแบบ (programming phase) ใช้เป็นขั้นตอนให้คําปรึกษาและขอข้อมูลสําหรับการออกแบบของโครงการจากเจ้าของโครงการ เพื่อทําการสรุปความ...

อ่านเพิ่มเติม
8. การเตรียมที่อยู่อาศัย ให้พร้อมสำหรับผู้สูงวัย (Elderly Living Solution)

8. การเตรียมที่อยู่อาศัย ให้พร้อมสำหรับผู้สูงวัย (Elderly Living Solution)

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่อยู่อาศัยนั้นมีความสำคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเนื่องจากในสังคมไทยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักใช้เวลาอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในหลายๆด้านของผู้สูงอายุการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยป...

อ่านเพิ่มเติม
9. การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

9. การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

ในการสร้างบ้านสักหลัง ถ้าเลือกได้ผู้สร้างก็อยากที่จะสร้างบ้านที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานแก่ผู้ใช้งานได้ทุกคนภายในบ้าน บุคคลที่เราคงมองข้ามไม่ได้คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งหลายๆบ้านต่างก็ต้องมีเหล่าคุณตา คุณยาย...

อ่านเพิ่มเติม
10. ระบบปรับอากาศ และ ระบบไหลเวียนนอากาศในสถานพยาบาล กับการป้องกันการติดเชื้อ

10. ระบบปรับอากาศ และ ระบบไหลเวียนนอากาศในสถานพยาบาล กับการป้องกันการติดเชื้อ

การควบคุมคุณภาพอากาศ (Air Quality Control) การควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางอากาศภายในสถานพยาบาลมีแนวทางการคำนวณ ออกแบบและข้อกำหนดต่างๆ หลายประการขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการควบคุมแต่สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง หลักได้ดังนี้ ระบบปรับอากาศ...

อ่านเพิ่มเติม
11. ทำอย่างไรให้ช่างไม่ทิ้งงาน

11. ทำอย่างไรให้ช่างไม่ทิ้งงาน

วิธีแก้ปัญหา ช้างทิ้งงานในงานตกแต่ง คลินิก ไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคันเสร็จไม่ตรงตามเวลา เคล็ดไม่ลับลดปัญหา ช่างทิ้งงาน 1.ระบุเรื่องเวลาในสัญญาก่อสร้างให้ชัดเจน วันเริ่ม - วันจบ2.ระบุเรื่องราคาที่เหมาะสมไม่ถูกจนช่างขาดทุน และไม่แพง จนโก่งราคาเกิน...

อ่านเพิ่มเติม
12. เปิดคลีนิกที่ไหนดี ?

12. เปิดคลีนิกที่ไหนดี ?

การเลือก Location สำหรับเปิดคลีนิก ความหนาแน่นของประชากรมากเช่น ห้างสรรพสินค้า หน้าโรงเรียน ใกล้มหาวิทยาลัย ใกล้อาคารคอนโดมิเนียม ตลาดนัด ตลาดสด ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หน้าโรงงาน ห้องแถวหน้าหมู่บ้าน หรือแม้แต่หน้าบ้านของคุณเอง...

อ่านเพิ่มเติม

Notice: Undefined offset: 0 in /home/fdgcoth/domains/fdg.co.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962