News

1. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Negative Pressure Room)

1. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Negative Pressure Room)

ห้องแยกโรคในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศจึงต้องเป็นห้องที่มีความดันของอากาศ ภายในห้องต่ำกว่า ความดันอากาศของห้องโดยรอบ (Negative Pressure) ตามมาตรฐานกา หนดให้ความดันต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal...

read more
2. ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater)

2. ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater)

ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater) ที่ออกแบบและผลิตสำหรับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ ด้วยโครง เคร่าเหล็กซุปสังกะสีตามมาตรฐานตามแบบห้องผ่าตัด แล้วปิดผิวด้วยผนังแผ่น Compact Laminate ชนิด Anti-Bacteria ประกอบด้วยแผ่นผนั่งสำเร็จรูปแผ่นเรียบ...

read more
3. ระบบระบายอากาศของห้องแยกโรค ( Isolation Room) ในงานออกแบบ ตกแต่งในโรงพยาบาล

3. ระบบระบายอากาศของห้องแยกโรค ( Isolation Room) ในงานออกแบบ ตกแต่งในโรงพยาบาล

ห้องแยกโรคระบบระบายอากาศเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการระบายอากาศเพื่อเจือจางเชื้อโรคในอากาศของห้องแยกโรค โดยมี Filter Housing Uni (PHU) เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีระบบการกรองอากาศเพื่อดักจับเชื้อโรคด้วย Pre Filter, Medium Filer และ HEPA Filter...

read more
4. ห้องความดันบวก (positive pressure)

4. ห้องความดันบวก (positive pressure)

ห้องผ่าตัดเป็นห้องที่แตกต่างจากห้องตรวจโรคทั่วไปคือ ต้องมีการควบคุม ความสะอาด และความดันเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ห้องผ่าตัดความดันบวก (positive pressure) คือ ภายในห้องผ่าตัดที่ความดันภายในห้องผ่าตัด มากกว่าความดันภายนอกห้อง ค่าแรงดันอากาศภายในห้อง มากกว่า +2.5 ปาสคาล...

read more
ประตูห้อง ผ่าตัด Operating theater -Hermetic Door

ประตูห้อง ผ่าตัด Operating theater -Hermetic Door

ตามมาตรฐานสากล ประตูของห้องผ่าตัด  Hermetic Door ต้องเป็นประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดผนึกแน่น (Hermetic Seal Door ) เพื่อควบคุมการไหลของอากาศ และป้องกันอากาศรั่วไหล ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูแบบไร้การสัมผัสด้วย (ประตูอัตโนมัติ) พร้อมสวิทซ์ควบคุมแบบ...

read more
การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม

การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม

การจัดระบบอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดหรือเจือจางจำนวนเชื้อโรคในอากาศ  หลักการที่สำคัญคือ การทำให้มีการระบายอากาศ (Ventilation) โดยการเติมอากาศเข้ามาและระบายออกไปภายนอก ร่วมกับการใช้การหมุนเวียนอากาศภายในห้อง (Recirculation) ผ่านระบบ HEPA Filtration ที่มี...

read more
แนวทางการออกแบบคลินิกทันตกรรม

แนวทางการออกแบบคลินิกทันตกรรม

เกณฑ์ในการออกแบบคลินิกทันตกรรมโดยทั่วไปการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นตอนแรกเป็นขั้นวางแผนแนวทางการออกแบบและขั้นตอนการจัดทํา โปรแกรมการออกแบบ (programming phase) ใช้เป็นขั้นตอนให้คําปรึกษาและขอข้อมูลสําหรับการออกแบบของโครงการจากเจ้าของโครงการ เพื่อทําการสรุปความ...

read more
การเตรียมที่อยู่อาศัย ให้พร้อมสำหรับผู้สูงวัย (Elderly Living Solution)

การเตรียมที่อยู่อาศัย ให้พร้อมสำหรับผู้สูงวัย (Elderly Living Solution)

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่อยู่อาศัยนั้นมีความสำคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเนื่องจากในสังคมไทยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักใช้เวลาอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในหลายๆด้านของผู้สูงอายุการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยป...

read more
การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

ในการสร้างบ้านสักหลัง ถ้าเลือกได้ผู้สร้างก็อยากที่จะสร้างบ้านที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานแก่ผู้ใช้งานได้ทุกคนภายในบ้าน บุคคลที่เราคงมองข้ามไม่ได้คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งหลายๆบ้านต่างก็ต้องมีเหล่าคุณตา คุณยาย...

read more
ระบบปรับอากาศ และ ระบบไหลเวียนนอากาศในสถานพยาบาล กับการป้องกันการติดเชื้อ

ระบบปรับอากาศ และ ระบบไหลเวียนนอากาศในสถานพยาบาล กับการป้องกันการติดเชื้อ

การควบคุมคุณภาพอากาศ (Air Quality Control) การควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางอากาศภายในสถานพยาบาลมีแนวทางการคำนวณ ออกแบบและข้อกำหนดต่างๆ หลายประการขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการควบคุมแต่สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง หลักได้ดังนี้ ระบบปรับอากาศ...

read more