ออกแบบโรงพยาบาล

งานออกแบบ ICU สมิติเวช ศรีราชา

งานออกแบบ แผนก ผ่าตัด รพ. จุฬาภรณ

งานออกแบบ โรงพยาบาล Overbrook

งานออกแบบ โรงพยาบาล นวมินทร์ 9

งานออกแบบ โรงพยาบาล ลาดพร้าว

งานออกแบบ โรงพยาบาล ศิริราช

งานออกแบบ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เด็ก

งานออกแบบ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

งานออกแบบ โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย

งานออกแบบ โรงพยาบาลกรุงทเพ เชียงใหม่

งานออกแบบ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1 2