1. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Negative Pressure Room)

1. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Negative Pressure Room)

ห้องแยกโรคในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศจึงต้องเป็นห้องที่มีความดันของอากาศ ภายในห้องต่ำกว่า ความดันอากาศของห้องโดยรอบ (Negative Pressure) ตามมาตรฐานกา หนดให้ความดันต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal...
2. ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater)

2. ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater)

ระบบผนังสำหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater) ที่ออกแบบและผลิตสำหรับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ ด้วยโครง เคร่าเหล็กซุปสังกะสีตามมาตรฐานตามแบบห้องผ่าตัด แล้วปิดผิวด้วยผนังแผ่น Compact Laminate ชนิด Anti-Bacteria ประกอบด้วยแผ่นผนั่งสำเร็จรูปแผ่นเรียบ...
3. ระบบระบายอากาศของห้องแยกโรค ( Isolation Room) ในงานออกแบบ ตกแต่งในโรงพยาบาล

3. ระบบระบายอากาศของห้องแยกโรค ( Isolation Room) ในงานออกแบบ ตกแต่งในโรงพยาบาล

ห้องแยกโรคระบบระบายอากาศเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการระบายอากาศเพื่อเจือจางเชื้อโรคในอากาศของห้องแยกโรค โดยมี Filter Housing Uni (PHU) เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีระบบการกรองอากาศเพื่อดักจับเชื้อโรคด้วย Pre Filter, Medium Filer และ HEPA Filter...
4. ห้องความดันบวก (positive pressure)

4. ห้องความดันบวก (positive pressure)

ห้องผ่าตัดเป็นห้องที่แตกต่างจากห้องตรวจโรคทั่วไปคือ ต้องมีการควบคุม ความสะอาด และความดันเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ห้องผ่าตัดความดันบวก (positive pressure) คือ ภายในห้องผ่าตัดที่ความดันภายในห้องผ่าตัด มากกว่าความดันภายนอกห้อง ค่าแรงดันอากาศภายในห้อง มากกว่า +2.5 ปาสคาล...
5. ประตูห้อง ผ่าตัด Operating theater -Hermetic Door

5. ประตูห้อง ผ่าตัด Operating theater -Hermetic Door

ตามมาตรฐานสากล ประตูของห้องผ่าตัด  Hermetic Door ต้องเป็นประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดผนึกแน่น (Hermetic Seal Door ) เพื่อควบคุมการไหลของอากาศ และป้องกันอากาศรั่วไหล ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูแบบไร้การสัมผัสด้วย (ประตูอัตโนมัติ) พร้อมสวิทซ์ควบคุมแบบ...

Notice: Undefined offset: 0 in /home/fdgcoth/domains/fdg.co.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962