วัสดุพิเศษ สำหรับพื้นที่ทางการแพทย์

1. ประตูห้องผ่าตัดบานเลื่อน คุณสมบัติชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ (HERMATIC SLIDING DOOR)

ชนิดปิดแน่นสำหรับห้องผ่าตัด , ห้องไอ.ซี.ยู  ยี่ห้อ MODUNA นำเข้าจากประเทศยุโรป

ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ชนิดปิดแน่นซีลรอบ ทั้ง 4 ด้าน เป็นประตูสำเร็จรูป ชนิด INSULATED CORE  พร้อมรางเลื่อนอัตโนมัติ

 

2. ประตูห้องผ่าตัดบานเปิด ประตูบานเปิดเดี่ยว (เปิดทางเดียว) ชนิด AIRTIGHT DOOR ยี่ห้อ MODUAN -SESAMO

ประตูห้องผ่าตัด , ห้องปลอดเชื้อ บานประตูผิวบานประตูปิดทับด้วยMODUNA Compact Laminate วัสดุที่ เหมาะสำหรับปลอดเชื้อ ประเภท Non-statistic ทนต่อสารเคมีอย่างอ่อน ตามมาตรฐาน

 

3. Negative Room (ห้องความดันลบ) สำหรับโรงพยาบาล

ใช้สำหรับห้องแยกโรคในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศจึงต้องเป็นห้องที่มีความดันของอากาศ ภายในห้องต่ำกว่า ความดันอากาศของห้องโดยรอบ (Negative Pressure) ตามมาตรฐานกา หนดให้ความดันต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal โดยวิธีการดึงอากาศซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคภายในห้องไปผ่านขบวนการ กรองดักกำจัดเชื้อโรคก่อนปล่อยระบายทิ้ง ตำแหน่งที่นำอากาศไประบายทิ้งต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

1. ควบคุมความดันอากาศเป็นลบภายในห้องผ่าตัด

2. ป้องกันเชื้อออกจากห้องไปสู่ภายนอกห้องผ่าตัด

3. ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากสะอาดมากไปหาสะอาดน้อย

4. กำจัดเชื้อในอากาศโดยการกรองอากาศด้วยแผ่น กรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) ภายในห้องผ่าตัด

5. ฆ่าเชื้อในอากาศ – เจือจางเชื้อในอากาศ

แหล่งข้อมูล

กองวิศวกรรมการแพทย์ , กระทรวงสาธารณะสุข

http://medi.moph.go.th/km/km2560/croom.pdf

4. Negative Room (ห้องความดันลบ) สำหรับคลินิกทันตกรรม

ระบายอากาศสำหรับแผนกทันตกรรม สำหรับป้องกันโรคติดต่อทางอากาศ

แนะนำให้เลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดตั้งเหนือฝ้าเพดานแบบที่ต่อท่อส่งลมเย็น จ่ายลมเย็นผ่าน หัวจ่ายลมเย็นที่ฝ้าเพดานและลมกลับก็ติดตั้งที่ฝ้าเพดานพร้อมช่องสำหรับไว้ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ มีแผงกรองอากาศอย่างน้อยระดับ PRE FILTER ที่สามารถกรองฝุ่นได้ไม่น้อยกว่า 25 30 เปอร์เซ็นต์ ระดับ MEDUIM FILTER ที่สามารถกรองฝุ่นได้ไม่น้อยกว่า 85-90 เปอร์เซ็นต์สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 21-24องศาเซลเซียส และสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ปริมาณ 50-/ +10%มีการเติมอากาศบริสุทธิ์ และ มีการดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสู่ภายนอก โดยมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากที่สะอาดมากไปยังที่สะอาดน้อย การควบคุมความดันสำหรับพื้นที่ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคต้องมีความดันเป็นลบ ส่วนพื้นที่ ห้องสะอาดต้องมีความดันเป็นบวก ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ต้องต่อผ่านระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง

แหล่งข้อมูล

https://hss.moph.go.th/fileupload_doc_slider/2016-11-16–156.pdf

5. Pass box ห้องผ่าตัด

Pass Box ช่องส่งของในคลีนรูม (Clean Room) ห้องผ่าตตัด เพื่อลดการปนเปื้อนของสารในและนอกสภาวะแวดล้อม สามารถเลือกได้ว่ามีหรือไม่มีระบบ Inter Lock ป้องกันการเปิดปิดประตูพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน

6. ประตูห้อง Xray สำหรับคลินิก และโรงพยาบาล

งานประตูป้องกันรังสีเอกซเรย์สำหรับคลินิก และโรงพยาบาล นับเป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อสร้างห้อง Xray ไม่น้อยไปกว่า แผ่นตะกั่วกันรังสี เอกซเรย์และกระจกป้องกันรังสีเอกซเรย์ ผลิตโดยใช้วัสดุสำหรับงานประตูห้องเอกซเรย์ ที่ได้มาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพ การขึ้นตัวบานประตู โครงสำหรับรับน้ำหนักประตูตะกั่ว เพื่อให้บานประตูมีความคงทนและสามารถรับน้ำหนักวัสดุตะกั่วกันรังสีได้ การปิดแผ่นตะกั่วกันรังสีทั่วทั้งบาน  และการปิดผิวบานประตูห้องเอกซเรย์ ด้วยวัสดุที่ทนทาน และปลอดภัย ไม่เป็นเชื้อรา

7. ผนัง Gram Lock (สมาร์ทบอร์ดป้องกันรังสีเอกซเรย์ )สำหรับคลินิกและสำหรับโรงพยาบาล

Gram Lock แผ่นสมาร์ทบอร์ดป้องกันรังสีเอกเรย์ปราศจากสารตะกั่ว (Gram lock Lead Free board) ป้องกันรังสีเอกซเรย์ในคลินิกและโรงพยาบาล เป็นแผ่นชนิดแข็ง ป้องกันรังสีเอกซเรย์คุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สารตะกั่ว หรือแผ่นตะกั่ว

ความหนาแผ่น 14 มม. ขนาดแผ่น 1220*2440 มม.ขนาดเทียบเท่าตะกั่ว 1มม. ผ่านการทดสอบจากกรมวิมยาศาสตร์การแพทย์

ผลิตจากยิปซัมบอรด์ ( Dihydrate gypsum , CaSO42H2O ) และ กลาสไฟเบอร์ (glass fiber nonwoven fabric )  มีความเหนียวและเป็นฉนวนทนไฟ และ แบเรียมซันเฟต (Barium sulfate BD ) ชนิด BaSO4 ซึ่งมีความปลอดภัย  และกันรังสีเอกซเรย์ได้ดีปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

8. พื้นกระเบื้องยางสำหรับคลินิกและโรงพยาบาล

พื้นกระเบื้องยางห้องผ่าตัด ชนิดกันไฟฟ้าสถิต Statistic Flooring มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น และมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ เป็นพื้นกระเบื้องยางที่มีคุณสมบัติ และสเปก เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล Clean room ห้อง Lab ห้องผ่าตัด คลินิก

9. เคาน์เตอร์คลินิกและโรงพยาบาล

เคาน์เตอร์ต้อนรับ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำหรับคลินิกและโรงพยาบาล เคาน์เตอร์ของเราใช้วัสดุที่ดีมีคุณณภาพ แข็งแรง ทนทาน สวยงาม ทันสมัย ดีไซน์รูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานได้  สีสันต่างๆ ทั้งสีพื้น ลายหินอ่อน ลายไม้

10. เฟอร์นิเจอร์สำหรับคลินิกและโรงพยาบาล

  

เฟอร์นิเจอร์สำหรับคลินิกและโรงพยาบาล เช่น ตู้เก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เคาน์เตอร์ ชั้นวางของ  เราออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยการคำนึงถึงความสอดคล้องกันด้วยฟังชั่นการทำงานจริงในคลินิกและโรงพยาบาล และความต้องการของผู้ใช้งาน   ใช้วัสดุที่ดีมีคุณณภาพ แข็งแรง ทนทาน สวยงาม ทันสมัย

11. Grab Bar

 

Grab Bar เป็นราวพยุงภายและบาร์จับในห้องน้ำช่วยป้องกันอันตรายบริเวณอ่างล้างหน้า ชักโครก และอ่างอาบน้ำ   ซึ่งทำให้เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือหญิงตั้งครรภ์ ที่สามารถเกิดเกิดอุบัติเหตุ เหมาะกับสถานที่โรงพยาบาล บ้าน และห้องน้ำผู้พิการ

12. Wall guard

 

Wall Guard (วอลการ์ด) เป็นวัสดุในการตกแต่งผนังภายในโรงพยาบาล ช่วยในการกันกระแทก และการเกิดรอยผนัง จากวัตถุและความรุนแรงจาการชน เช่น รถเข็น, เตียงพยาบาล เนื่องจากการสัญจรในทางลาดชัน ทางลาดยาวหรือระหว่างทางเดิน

Corner Guard (คอนเนอร์การ์ด) เป็นวัสดุกันกระแทกมุมผนัง ใช้ในการเข้ามุมผนังอาคารหรือมุมเสา เพื่อช่วยกันกระแทก เหมาะกับสถานที่โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ อาคารจอดรถ อาคารสำนักงาน


Notice: Undefined offset: 0 in /home/fdgcoth/domains/fdg.co.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962