4. ห้องความดันบวก (positive pressure)

พ.ค. 10, 2021 | Blog

ห้องผ่าตัดเป็นห้องที่แตกต่างจากห้องตรวจโรคทั่วไปคือ ต้องมีการควบคุม ความสะอาด และความดันเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ห้องผ่าตัดความดันบวก (positive pressure) คือ ภายในห้องผ่าตัดที่ความดันภายในห้องผ่าตัด มากกว่าความดันภายนอกห้อง ค่าแรงดันอากาศภายในห้อง มากกว่า +2.5 ปาสคาล เมื่อเทียบ กับค่าแรงดันอากาศของพื้นที่ข้าง เคียง หรือมากกว่าความดันบรรยากาศ จึงทำให้มีอากาศไหลออกจากห้องผ่าตัด และอาศัยการอัดอากาศสะอาดเข้าในห้อง ทำไห้ห้องผ่าตัดอยู่สภาวะ Positive ป้องกันอากาศจากด้านนอกไหลเข้ามา ห้องความดันบวกเป็นสภาวะที่ใช้ในห้องสะอาด (clean room) หรือห้องที่ควบคุมความสะอาด ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในห้อง

แหล่งข้อมูล
http://webdb.dmsc.moph.go.th
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/ophs/admin/download_files/58_34_1.pdf


Notice: Undefined offset: 0 in /home/fdgcoth/domains/fdg.co.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962