1. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Negative Pressure Room)

พ.ค. 10, 2021 | Blog

ห้องแยกโรคในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศจึงต้องเป็นห้องที่มีความดันของอากาศ ภายในห้องต่ำกว่า ความดันอากาศของห้องโดยรอบ (Negative Pressure) ตามมาตรฐานกา หนดให้ความดันต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal โดยวิธีการดึงอากาศซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคภายในห้องไปผ่านขบวนการ กรองดักกำจัดเชื้อโรคก่อนปล่อยระบายทิ้ง ตำแหน่งที่นำอากาศไประบายทิ้งต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
1.ควบคุมความดันอากาศเป็นลบภายในห้องผ่าตัด

 1. ป้องกันเชื้อออกจากห้องไปสู่ภายนอกห้องผ่าตัด
  3.ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากสะอาดมากไปหาสะอาดน้อย
  4.กำจัดเชื้อในอากาศโดยการกรองอากาศด้วยแผ่น กรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) ภายในห้องผ่าตัด
 2. ฆ่าเชื้อในอากาศ – เจือจางเชื้อในอากาศ
  แหล่งข้อมูล
  กองวิศวกรรมการแพทย์ , กระทรวงสาธารณะสุข
  http://medi.moph.go.th/km/km2560/croom.pdf

Notice: Undefined offset: 0 in /home/fdgcoth/domains/fdg.co.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962