11. ทำอย่างไรให้ช่างไม่ทิ้งงาน

เม.ย. 6, 2021 | Blog

วิธีแก้ปัญหา ช้างทิ้งงานในงานตกแต่ง คลินิก

  • ไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคัน
  • เสร็จไม่ตรงตามเวลา

เคล็ดไม่ลับลดปัญหา ช่างทิ้งงาน

1.ระบุเรื่องเวลาในสัญญาก่อสร้างให้ชัดเจน วันเริ่ม – วันจบ
2.ระบุเรื่องราคาที่เหมาะสมไม่ถูกจนช่างขาดทุน และไม่แพง จนโก่งราคาเกิน ราคามาตรฐาน 

3.มีแบบในการ ตกแต่งที่ชัดเจน ระบุ ขนาด สเปค วัสดุ รูปแบบให้ชัดเจน

และมีการคอนเฟริม รูปแบบ และสเปค วัสดุ ให้ ชัดเจน ก่อน เริ่มดำเนินการ

4เอกสารแนบท้ายสัญญาต้องชัดเจน

3.1  BOQ หรือบัญชีแสดงรายการของวัสดุ, แสดงปริมาณ และราคากลางที่ครบถ้วน

3.2 พร้อมแนบแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

3.3.การเปลี่ยนแปลงต้องระบุไว้ชัดเจน

3.4 รายการไม่รวมรายการอะไร  บ้างต้องระบุให้ ชัดเจน

4.ระบุขั้นตอนการจ่ายเงิน ในแต่ละงวด ให้ จัดเจน

5.ระบุขอบเขตความรับผิดชอบบริษัท รับเหมาตกแต่ง

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับเหมาเมื่องานเสร็จแล้ว คือ ความเสียหายของเพื่อนหรือทางสาธารณะต่างๆ, ทรัพย์สินของผู้รับเหมาเสียหายจากการทำงาน รวม

6.สำคัญที่สุด คือ สิ่งที่ตกลงกันต้องเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย

 เท่านี้ก็จะป้องกันปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานและผู้ว่าจ้างก็สบายใจมากขึ้นแน่นอน


Notice: Undefined offset: 0 in /home/fdgcoth/domains/fdg.co.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962