14. เลือกอะไรดีระหว่าง บริษัทรับเหมาตกแต่ง VS ช่างรับเหมาตกแต่ง

เม.ย. 6, 2021 | Blog

จ้างช่างรับเหมา หรือ บริษัทรับเหมา อันไหนดีกว่ากัน

การตัดสินใจเลือกผุ้ให้บริกรตกแต่งระหว่าง

(เลือกอะไรดีระหว่าง บริษัทรับเหมาตกแต่ง VS ช่างรับเหมาตกแต่ง) 

ขอดีของบริษัท รับเหมาตกแต่ง

 1. มีประสบการณ์มายาวนาน
 2. เชื่อถือได้ ทางด้านการเงิน เนื่องจาก มีตัวตนชัดเจน
 3. ง่ายต่อการประสานงาน เนืองจาก ทำงาน กันเป็นทีมงาน
 4. จ้างงาน เป็นระบบการ จ้างงานที่มีรูปแบบการทำ แบบ

สเปค งาน และ BOQ ชัดเจน มีสัญญาชัดเจน ลดปัญหา ข้อโต้แย้งเรื่องสเปค

           และลดความยุ่งยากปวดหัวในการเบิก จ่ายเงินแบบไม่มีระบบ

      5.ลดความยุ่งยากของคุณหมอ ในการ คุมงาน ซื้อของ และ การ เร่งงานให้ทันต่อเวลา

      6.ใช้ทีมช่างที่มีความถนัดเฉพาะด้าน  เช่น  ช่างไฟฟ้า  ช่างระบบสุขาภิบาล ช่างปูน

        ช่างเฟอร์ นิเจอร์ ทำให้ งานออกมามีความคงทนใช้งานได้ดี ไม่เกิดปัญหาตามมา

      7. มีการรับประกันผลงาน

      8.ตรวจสอบชื่อเสียงและผลงานได้ จาก internet

ข้อดีของ ช่างผู้รับเหมา

 1. คุยง่าย เนืองจากเปน็นเนเจฟาก ฟฟนเจ้าของคุยเองไม่ต้องรอ เจ้าของอนุมัติ
 2. ราคาอาจจะถูกกว่า บริษัท เนือ่งจาก ทำงาน โดย เจ้าของเองหรือช่างเอง
 3. ต่อรองเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง +การจ่ายเงิน ได้ง่ายกว่า บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
 4. . เลือก หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งได้ตามใจตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 5. ลดทอนขั้นตอนการพูดคุยกับทีมประสานงานซึ่งไม่มี แต่จะเป็นการพูดคุยกับช่างเพื่อแก้ไขหรือตามงานกันโดยตรง หากเป็นช่างที่รู้จักสนิทกันอยู่แล้ว หรือมีคนรู้จักแนะนำมาจะยิ่งง่ายต่อการติดตามและการดำเนินงานก่อสร้าง

ข้อเสียของบริษัท รับเหมา ตกแต่ง

 1. ราคาอาจจะสูงกว่า พอสมควร นั่นเป็นเพราะการทำงานในรูปแบบบริษัทมักจะต้องมีค่าดำเนินการ, ค่าจ้างพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพมาควบคุมดูแลการทำงานไม่ให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ
 2. เงื่อนไขการชำระเงิน หรือ การจ่ายงวดต่าง อาจเป็นไป ตามสัญญาที่บริษัท ผุ้รับเหมากำหนด

ข้อเสียของทีมผู้รับเหมาตกแต่ง

 1. ไม่มีการรับประกันผลงาน
 2. เนืองจาก รับจ้างมาด้วยราคาทีต่ำกว่า อาจจะทำให้มีการใช้ช่าง ชุดเดียวทำงานทุกอย่าง งานระบบ สำหรับคลินิกคอ่นข้างสำคัญ อาจจะทำให้ ไม่มีความชำนาญและเกิดปัญหาตามมาได้
 3. การที่เสนอ ราคาถูกบางคร้งถ้าผู้รับเหมาเห็นแววว่าอาจจะขาดทุน อาจจะเกิดปัญหาการทิ้งาน ได้
 4. เมื่อเกิดการทิ้งงานจะตามตัวได้ ยากเนื่องจากไม่ได้ทำงานเป็นทีม มีแค่เจ้าของคนเดียว
 5. ไม่สมารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้
 6. ไม่มีที่ตั้งสำนักงาน เป็นหลักแหล่ง
 7. มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าบริษัทรับเหมา โอกาสในการทิ้งงานกลางคัน มีสูงกว่าบริษัทรับเหมา
 8. อาจไม่ได้ งานออกมาตรงกับที่ต้องการ
 9. งบประมาณ บานปลายได้ง่าย
 10. มีปัญกาจุกจิกระหว่างการทำงาน 

ก่อนจะตัดสินใจเลือก ต้องสำรวจตัวเองให้ดีก่อน เช่นมีงบประมาณสร้างก้อนนึงแล้วมีเวลามากพอที่จะดำเนินงานด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ก็เลือกจ้างช่างรับเหมาก็อาจจะเหมาะกว่า หรือถ้าชอบคนป้อนข้อมูลให้แบบสบายๆ มั่นใจ เอาความสบายมีการการันตี ก็อาจจะเลือกบริษัทรับเหมา ถ้าตัดสินใจได้แล้วก็ลุยได้เลย ขอให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ


Notice: Undefined offset: 0 in /home/fdgcoth/domains/fdg.co.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962