3. ระบบระบายอากาศของห้องแยกโรค ( Isolation Room) ในงานออกแบบ ตกแต่งในโรงพยาบาล

พ.ค. 10, 2021 | Blog

ห้องแยกโรคระบบระบายอากาศเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการระบายอากาศเพื่อเจือจางเชื้อโรคในอากาศของห้องแยกโรค โดยมี Filter Housing Uni (PHU) เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีระบบการกรองอากาศเพื่อดักจับเชื้อโรคด้วย Pre Filter, Medium Filer และ HEPA Filter และขังประกอบด้วยระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV Filter Housing Unit (PHU) นอกจากช่วยในการระบายอากาศ กรองอากาศ และการฆ่าเชื้อโรคในห้องแยกโรคแล้วยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมความดันภายในห้องแยกโรคให้เป็นความดันลบ (Negative Pressure) ทั้งห้องเตรียม (Ante Room), ห้องพักผู้ป่วย (Isolate Room) และห้องน้ำ (Toilet Room) ตามมาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับสถานพยาบาล (Health Care Facilities หัวข้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (Airborne Infection Isolation Room, AIIR) ที่กำหนดให้ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศต้องมีความดันของอากาศภายในห้องต่ำกว่าความดันอากาศของห้องโดยรอบ

แหล่งข้อมูล
กองวิศวกรรมการแพทย์ , กระทรวงสาธารณะสุข
http://medi.moph.go.th/km/km2560/croom.pdf


Notice: Undefined offset: 0 in /home/fdgcoth/domains/fdg.co.th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962