Future Hotline : 081-9388366, 062-349-3034

อาการปวดศีรษะจากความเครียด โรคอันดับหนึ่งของอาการปวดศีรษะReuters Health Information: ในกลุ่มของอาการปวดศีรษะแบบที่ไม่มีเหตุชัดเจนนั้น หากเรียงลำดับตามความถี่ทางสถิติที่พบ อาการปวดศีรษะเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 85) มาจากโรคเพียง 2 โรค นั่นคือ อาการปวดศีรษะจากความเครียด (tension-type headache) และอาการปวดศีรษะไมเกรน (migraine) โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 69 เป็นอาการปวดศีรษะจากความเครียด และสิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ ผู้หญิงมีโอกาสที่จะเกิดอาการปวดศีรษะได้มากกว่าผู้ชายอย่างมาก


สำหรับอาการปวดศีรษะจากความเครียด หลายคนอาจเข้าใจว่าอาการปวดศีรษะแบบนี้เป็นจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะ (จึงได้ชื่อว่า tension-type หรือ contraction headache) แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มีอาการปวดศีรษะในลักษณะนี้ แต่กลับไม่พบว่ามีการตึงหรือเกร็งของกล้ามเนื้อเลย แต่มักจะมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการคือ การอยู่ในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสมอยู่เป็นเวลานาน (เช่น นั่งก้มคอทำงาน หรือนอนหลับในท่าที่ไม่เหมาะสม) การสูบบุหรี่ หรือความเครียด เป็นต้น อาการปวดศีรษะแบบนี้อาจปรากฏได้ใน 2 ลักษณะคือ เกิดมีอาการแบบเป็นครั้งคราว (episodic) คือเกิดขึ้นน้อยกว่า 15 วัน ใน 1 เดือน และแบบที่เป็นเรื้อรัง (chronic) คือเกิดขึ้นมากกว่า 15 วัน ใน 1 เดือน แต่ทั้ง 2 ลักษณะ ผู้ป่วยมักจะมีรูปแบบของอาการปวดคือ ปวดแบบตึง ๆ หรือตื้อ ๆ มักพบที่บริเวณหน้าผาก ขมับ หรือท้ายทอย ส่วนใหญ่อาการมักจะไม่รุนแรงนัก และไม่ได้สัมพันธ์กับการทำกิจกรรมต่าง ๆ การรักษาอาการปวดศีรษะแบบนี้มักจะไม่ยุ่งยากนัก โดยอาศัยการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการ ทำกิจกรรมเพื่อลดความเครียด ร่วมกับการใช้ยาลดปวด เช่น ไอบูโพรเฟน (ibuprofen) หรือยาพาราเซตามอล เป็นต้น

ที่มา: http://www.wongkarnpat.com/viewya.php?id=2187#.WChoiKJ95E4
FOLLOW FDG
9 9 9
FUTURE DECORATION GROUP Co., Ltd.

5/165 MOO 2 ,TAMBON SAMRONGNUEA, AMPHOE MUANG SAMUTPRAKAN PROVINCE 10270
Hot Line: 081-938-8366 และ 062-349-3034
Tel.: 02-348-3069

FOLLOW FDG
9 9 9
FUTURE DECORATION GROUP Co., Ltd.

311 Sriphong Village, 3 Soi 3, Soi La Salle 46, Bang Na Subdistrict, Bang Na District, Bangkok 10260
Hot Line: 081-938-8366 และ 062-349-3034
Tel.: 02-186-3331-2, Fax.: FAX-02-186-3331-2 EXT 108

FUTURE DECORATION GROUP Co., Ltd.

5/165 MOO 2 ,TAMBON SAMRONGNUEA,
AMPHOE MUANG SAMUTPRAKAN PROVINCE 10270
Hot Line: 081-938-8366 และ 062-349-3034
Tel.: 02-186-3331-2, Fax.: FAX-02-186-3331-2 EXT 108